Sunday Times Books LIVE Community Sign up

Login to Sunday Times Books LIVE

Forgotten password?

Forgotten your password?

Enter your username or email address and we'll send you reset instructions

Sunday Times Books LIVE

Naledi Books

@ Sunday Times Books LIVE

’n Bundel oor medemenslikheid, liefde, die natuur en geloof – Sulamiet deur Lina Spies

SulamietLina Spies se jongste digbundel, Sulamiet, is nou beskikbaar by Naledi:

Sulamiet is ’n bundel oor medemenslikheid, liefde, die wisseling van seisoene, die skoonheid van die natuur en die kunste in ’n land en ’n wêreld van geweld. Die titel Sulamiet verwys na die vroulike spreker in die Bybelboek Hooglied waarin die verlore tuin van Eden ná die sondeval deur die liefde herskep word. Die verse in die bundel handel oor die liefde in vele vorme, die belewenis van die religieuse en die skoonheid van die natuur en die kunste waaraan altyd ’n tekort verbonde bly weens menslike ontoereikenheid. Binne die perspek­tief van die herwonne paradys staan Jesus nie sentraal as die Gekruisigde en die Wonderwerker nie, maar as die Joodse rabbi wat die koms van die Koninkryk reeds op aarde verkondig het. God is transendent: die hiëroglief, die ontwykende aan wie ons verbonde is in ons woordeloosheid en deur die musiek.

Oor die outeur

Lina Spies is ’n digter en ’n letterkundige. Haar liefde vir die poësie is by haar deur haar vader gewek en aan die Universiteit Stellenbosch het D. J. Opperman haar mentor geword onder wie se leiding sy ook haar M.A.-tesis oor Elisabeth Eybers geskryf het. Sy studeer verder aan die Vrije Universiteit (Amsterdam) in die Nederlandse Taal- en Letterkunde en promoveer in 1982 aan die Universiteit van Pretoria met ’n proefskrif oor D. J. Opperman by A. P. Grové. By die Universiteit Stellenbosch was sy professor vanaf 1987 tot en met haar uittrede in 1999.

Boekbesonderhede

 

Please register or log in to comment